Ajuntament 3r B

Visita a l'Ajuntament de Sant Feliu i entrevista amb l'alcalde dels alumnes de 3r B de primària.
Ajuntament 3r B Primària 01 Ajuntament 3r B Primària 02 Ajuntament 3r B Primària 03 Ajuntament 3r B Primària 04
Ajuntament 3r B Primària 05 Ajuntament 3r B Primària 06 Ajuntament 3r B Primària 07 Ajuntament 3r B Primària 08
Ajuntament 3r B Primària 09 Ajuntament 3r B Primària 10 Ajuntament 3r B Primària 11 Ajuntament 3r B Primària 12
Ajuntament 3r B Primària 13 Ajuntament 3r B Primària 14 Ajuntament 3r B Primària 15 Ajuntament 3r B Primària 16
Ajuntament 3r B Primària 17 Ajuntament 3r B Primària 18 Ajuntament 3r B Primària 19 Ajuntament 3r B Primària 20
Ajuntament 3r B Primària 21 Ajuntament 3r B Primària 22 Ajuntament 3r B Primària 23