FOTOS LECTURA 1r-6è

Activitat per a potenciar la lectura a Primària. Curs 2012-2013.
Lectura 1r a 6è 01 Lectura 1r a 6è 02 Lectura 1r a 6è 03 Lectura 1r a 6è 04
Lectura 1r a 6è 05 Lectura 1r a 6è 06 Lectura 1r a 6è 07 Lectura 1r a 6è 08
Lectura 1r a 6è 09 Lectura 1r a 6è 10 Lectura 1r a 6è 11 Lectura 1r a 6è 12
Lectura 1r a 6è 13 Lectura 1r a 6è 14 Lectura 1r a 6è 15 Lectura 1r a 6è 16
Lectura 1r a 6è 17 Lectura 1r a 6è 18 Lectura 1r a 6è 19 Lectura 1r a 6è 20
Lectura 1r a 6è 21 Lectura 1r a 6è 22 Lectura 1r a 6è 23 Lectura 1r a 6è 24
Lectura 1r a 6è 25 Lectura 1r a 6è 26 Lectura 1r a 6è 27 Lectura 1r a 6è 28
Lectura 1r a 6è 29 Lectura 1r a 6è 30 Lectura 1r a 6è 31 Lectura 1r a 6è 32
Lectura 1r a 6è 33 Lectura 1r a 6è 34 Lectura 1r a 6è 35 Lectura 1r a 6è 36
Lectura 1r a 6è 37 Lectura 1r a 6è 38 Lectura 1r a 6è 39 Lectura 1r a 6è 40
Lectura 1r a 6è 41 Lectura 1r a 6è 42 Lectura 1r a 6è 43 Lectura 1r a 6è 44
Lectura 1r a 6è 45 Lectura 1r a 6è 46 Lectura 1r a 6è 47 Lectura 1r a 6è 48
Lectura 1r a 6è 49 Lectura 1r a 6è 50 Lectura 1r a 6è 51 Lectura 1r a 6è 52
Lectura 1r a 6è 53 Lectura 1r a 6è 54 Lectura 1r a 6è 55 Lectura 1r a 6è 56