Follet del Joc a Pàrvuls 3 anys

Fotos de l'activitat el Follet del Joc amb els nens i nenes de Pàrvuls 3 anys