Menys residus amb Pàrvuls 3 i 4 anys

Activitat promoguda per l'Ajuntamernt sobre els residus i el seu reciclatge

Pàrvuls 3 anys

23 imágenes

Pàrvuls 4 anys

40 imágenes