OFICIS Pàrvuls 3 anys 14-15

Diferents àlbums de les visites fetes per explicar diferents oficis als nens i nenes de Pàrvuls 3 anys en el curs 2014-2015

Costurera

12 imágenes

Entrenador

40 imágenes

Fuster

32 imágenes

Higienista dental

14 imágenes

Infermera

26 imágenes

Dentista

15 imágenes