Primària a la Capella

Acte de celebració del Nadal a la capella amb l'alumnat de Primària
Capella Primària 01 Capella Primària 02 Capella Primària 03 Capella Primària 04
Capella Primària 05 Capella Primària 06 Capella Primària 07 Capella Primària 08
Capella Primària 09 Capella Primària 10 Capella Primària 11 Capella Primària 12
Capella Primària 13 Capella Primària 14 Capella Primària 15 Capella Primària 16
Capella Primària 17 Capella Primària 18 Capella Primària 19 Capella Primària 20
Capella Primària 21 Capella Primària 22