Treball de síntesi 1r d'ESO. Activitat d'hípica 1r grup.

Activitat d'hípica del primer grup d'alumnes de 1r d'ESO en el marc del Treball de Síntesi del curs 2012-2013
Hípica TS 1r ESO 01 Hípica TS 1r ESO 02 Hípica TS 1r ESO 03 Hípica TS 1r ESO 04 Hípica TS 1r ESO 05
Hípica TS 1r ESO 06 Hípica TS 1r ESO 07 Hípica TS 1r ESO 08 Hípica TS 1r ESO 09 Hípica TS 1r ESO 10
Hípica TS 1r ESO 11 Hípica TS 1r ESO 12 Hípica TS 1r ESO 13 Hípica TS 1r ESO 14 Hípica TS 1r ESO 15
Hípica TS 1r ESO 16 Hípica TS 1r ESO 17 Hípica TS 1r ESO 18 Hípica TS 1r ESO 19 Hípica TS 1r ESO 20
Hípica TS 1r ESO 21 Hípica TS 1r ESO 22 Hípica TS 1r ESO 23 Hípica TS 1r ESO 24 Hípica TS 1r ESO 25
Hípica TS 1r ESO 26 Hípica TS 1r ESO 27 Hípica TS 1r ESO 28 Hípica TS 1r ESO 29 Hípica TS 1r ESO 30
Hípica TS 1r ESO 31 Hípica TS 1r ESO 32 Hípica TS 1r ESO 33 Hípica TS 1r ESO 34 Hípica TS 1r ESO 35
Hípica TS 1r ESO 36 Hípica TS 1r ESO 37 Hípica TS 1r ESO 38 Hípica TS 1r ESO 39 Hípica TS 1r ESO 40
Hípica TS 1r ESO 41 Hípica TS 1r ESO 42 Hípica TS 1r ESO 43 Hípica TS 1r ESO 44 Hípica TS 1r ESO 45
Hípica TS 1r ESO 46 Hípica TS 1r ESO 47 Hípica TS 1r ESO 48 Hípica TS 1r ESO 49 Hípica TS 1r ESO 50
Hípica TS 1r ESO 51 Hípica TS 1r ESO 52 Hípica TS 1r ESO 53 Hípica TS 1r ESO 54 Hípica TS 1r ESO 55
Hípica TS 1r ESO 56 Hípica TS 1r ESO 57 Hípica TS 1r ESO 58 Hípica TS 1r ESO 59 Hípica TS 1r ESO 60
Hípica TS 1r ESO 61 Hípica TS 1r ESO 62 Hípica TS 1r ESO 63 Hípica TS 1r ESO 64 Hípica TS 1r ESO 65
Hípica TS 1r ESO 66 Hípica TS 1r ESO 67 Hípica TS 1r ESO 68 Hípica TS 1r ESO 69 Hípica TS 1r ESO 70
Hípica TS 1r ESO 71 Hípica TS 1r ESO 72 Hípica TS 1r ESO 73 Hípica TS 1r ESO 74 Hípica TS 1r ESO 75
Hípica TS 1r ESO 76 Hípica TS 1r ESO 77 Hípica TS 1r ESO 78 Hípica TS 1r ESO 79 Hípica TS 1r ESO 80
Hípica TS 1r ESO 81