Visita al CRAM amb 5è de Primària

20150427 103506 20150427 103933 20150427 104102 20150427 104209
20150427 104220 20150427 104227 20150427 104326 20150427 104356
20150427 105104 User comments 20150427 105109 User comments 20150427 105829 User comments 20150427 105858 User comments
20150427 105908 User comments 20150427 105914 User comments 20150427 105941 User comments 20150427 105956 User comments
20150427 111919 User comments 20150427 111925 User comments 20150427 111955 User comments 20150427 112354
20150427 113331 20150427 113427 20150427 113804 User comments 20150427 113818 User comments
20150427 114448 User comments 20150427 114550 20150427 114702 20150427 114842
20150427 115104 User comments 20150427 115401 User comments 20150427 115426 User comments 20150427 115455 User comments
20150427 120919 User comments 20150427 121108 20150427 121119 20150427 121223 User comments
20150427 121232 User comments 20150427 121241 User comments 20150427 121557 20150427 121842 User comments
20150427 122635 20150427 122759 User comments 20150427 122804 User comments 20150427 123257 User comments
20150427 123309 User comments 20150427 123412 User comments 20150427 123908 User comments 20150427 123921 User comments
20150427 124139 User comments 20150427 124355 User comments 20150427 124409 User comments 20150427 131917
20150427 131940 20150427 132126 20150427 133747 20150427 133824
20150427 135059 User comments 20150427 140037 User comments 20150427 140054 User comments 20150427 140102 User comments
20150427 140116 User comments 20150427 140141 User comments 20150427 140209 1 20150427 143415
20150427 144624 User comments 20150427 144639 User comments 20150427 144654 User comments 20150427 150224
20150427 150307 20150427 152440 User comments 20150427 152530 User comments 20150427 152535 User comments
20150427 152542 User comments 20150427 152624 User comments 20150427 152719 User comments 20150427 152744 User comments
20150427 152859 User comments 20150427 153005 User comments 20150427 153029 (1) User comments 20150427 153100 User comments
20150427 153110 User comments 20150427 153147 User comments 20150427 153157 User comments 20150427 153236 User comments
20150427 153300 User comments 20150427 153707 User comments 20150427 153714 User comments 20150427 153758 User comments
20150427 153907 User comments 20150427 154632 User comments 20150427 154813 User comments 20150427 154818 User comments
20150427 154827 User comments 20150427 155246 User comments 20150427 155311 User comments 20150427 155336 User comments
20150427 155537 User comments 20150427 164345 User comments